همخوان
ولی من میخوام باشی پیشم الان
با این که دارم از تو بهتراش
گفتی کات کنیم بشیم جفتمون خلاص
بی بی بحثی نی ولی خب رد دادم الان
ولی من میخوام باشی پیشم الان
با این که دارم از تو بهتراش
گفتی کات کنیم بشیم جفتمون خلاص
بی بی بحثی نی ولی خب رد دادم الان

ورس اول
تف تو رو هرکی سره حرفش نموند تو
یهویی رفتو زدش شیکوند درو خو
نه نفهمید اصلا منو چون
خیلی باهم فرق داشتیم اصلا نمون تو
میگذرن شبا بدون حرف
چطورم من هه چطوره هه
میگذره اینم بدون شک
بدون هم یه جوره تلخ آ
کاشکی روزایه سرد بشن افتابی
من و توام سرپاییم هر جاییم تهناییم
ولی الان تنهاییم توام الان یه هرجایی
بک بدیم .. به بد جایی
یه فردایی به قبل دادیم که یادت نیست
نمی خوام بشن خوشیات حیف
نیستم تنها شبارو میکنم با لیوان کیف
میسوزن سیگارا پا به پام هی
تو پا بده هیی ..
زمونه چی کار کرد
جدا شدیم هرکدوممون یه جا رفت

همخوان
ولی من میخوام باشی پیشم الان
با این که دارم از تو بهتراش
گفتی کات کنیم بشیم جفتمون خلاص
بی بی بحثی نی ولی خب رد دادم الان
ولی من میخوام باشی پیشم الان
با این که دارم از تو بهتراش
گفتی کات کنیم بشیم جفتمون خلاص
بی بی بحثی نی ولی خب رد دادم الان

ورس دوم
ول کن دیگه حقش اینه
تو خوبی منم بده بی حس
من همون تقس بدم دیگه
ولی از تو خسته میشه
رقصیدی با دله من پره
میکشی بی راهه که خاطره پره
نمیشه هیچ وقت باهات حرف زد
نه میشه تو این وضع اصلا صبر کرد

پاساژ
من
نمیشه صبر کرد
دیگه نمیکشه پاهام
نمیشه صبر کرد ای
دیگه نذاشتی راهی برام
نمیشه صبر کرد
اون همیشه تنها بوده
دیگه سرده صدام مرد
دیگه طرفه تو نه نمیام

ورس سوم
نمیخواد بگی هیچی
ساختی ازش الان حتما قصره رویاهاتو هه
حسود نشم بگم یه سری حرفارو رک خب
چیه زاتد واقعیت کیه کیه باته ها؟
دلم شده خشک و سرد
کی موندشو کییم رفت
همونی که یه روز زد
قیده بند و شیکوند رفت
شده دله بی هوا
یخ شدم من چرا
موزیک غمه سرصدا
دورم پره پس چرا
گنده روزام همش من
لشم یه جا یه بند چپ
بکسم میگن زدم رد
من و شهر و ته شب
توی خونه یه دم حبس
یه نخ بکش نسخ شم
من و لیوان یکم حرف
مزش بشه یکم اخم
میخندم بی حرفم
میجنگم با خودم
بی رحم تر
میزنم بشکنم
عقب تر
فاصلس بینمون
عجب په
پر میشه هدف من

زمونه
سهراب تی بند

Related to:

1